Bredeschool Poseidon Amsterdam

Het project omvat een nieuw gezamelijk gebouw voor de basisscholen Poseidon en Archipel.
Naast de twee scholen is er ruimte voor buitenschoolse opvang en een gymzaal. Elektropartners, Protectiepartners en Domoticapartners hebben zorg gedragen voor de elektrische installatie, data- en glasvezelinstallie, brand- en inbraakbeveiliging, intercom en KNX domotica installatie.

Uitvoeringsduur: 10 maanden
Opleverdatum: december 2013

Werkzaamheden

  • Hoofdverdelers/subverdelers
  • Lichtinstallatie inc. noodverlichting
  • Krachtinstallatie
  • Brandmeldinstallatie
  • Data en glasvezelinstallatie
  • Intercominstallatie
  • Inbraakbeveiliging
  • KNX Domotica installatie