Hotels

De hotelwereld verandert bijzonder snel en als hotelier wilt daar met gerichte concepten op in kunnen spelen. Dit is nodig om zo dicht mogelijk bij de persoonlijke wensen en eisen van hotelgasten te komen. Daarnaast wil bijna elke hotelexploitant ook de mogelijkheden hebben om meerdere type hotelgasten te ontvangen. Voor deze trends - personificatie en diversifiëring - vervult gebouwautomatisering een cruciale rol.

Onze projecten

Hotel Arena Amsterdam

Werkzaamheden

  • KNX installatie (bediening van de gehele installatie middels ipad's)
Projectinformatie
Hotel Arena Amsterdam