Hotels

De hotelwereld verandert bijzonder snel. Als hotelier wilt u daar met gerichte concepten bij aan kunnen haken. Logisch: zo komt u optimaal tegemoet aan de persoonlijke wensen en eisen van uw gasten. Daarnaast wil bijna elke hotelexploitant ook de mogelijkheden hebben om op de wensen van meerdere type hotelgasten in te kunnen spelen. Bij deze trends - personificatie en diversifiëring - vervult gebouwautomatisering een cruciale rol.

Onze projecten

Hotel Arena Amsterdam

Werkzaamheden

  • KNX installatie
Projectinformatie
Hotel Arena Amsterdam